תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר https://digitalrain.co.il
השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה להם.

האתר משמש , בין היתר, ככלי להעברת פרטים בין מבקשי שירותים(להלן: “המשתמש”) לבין גופים נותני שירותים  (“גופים פיננסים” – חברות ביטוח, בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, סוכנויות ביטוח,יועצי משכנתאות  וספקי שירותים רלוונטיים אחרים) אשר מבקשים להציע הצעה לשירות הפיננסי הרלוונטי.

כל זאת ללא תמורה וללא התחייבות מהמשתמש.
החברה או האתר ומנהליו אינם גוף פיננסי ולא מוכרים מוצרים פיננסים או ביטוחים כלשהם.

הגופים הפיננסיים אשר מקבלים את בקשות המשתמשים באמצעות האתר אינם אחראים לפעילות האתר.

האתר בכללותו וכל התכנים/ המידעים המופיעים בו (להלן: “התכנים”), מוגשים ועומדים לרשותו של המשתמש כמו שהם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

אין האתר ו/או החברה ומנהליו אחראיים לנכונות המידעים/ התכנים  ו/או לתוקפם.

התכנים כפופים לשינויים מעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף טרם עדכונם באתר.

מילוי הטופס והשארת פרטים, וקבלת הצעה באמצעות האתר, הינו חינם.

מילוי הטופס, אינו מחייב את המשתמש, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים כלשהם.

חשוב להדגיש כי האתר מייצר הכנסות, בין היתר, דרך הפניית לידים ללקוחות.

אנחנו במקרים מסוימים מכירים ובודקים את הגופים שאליהם אנחנו מפנים לידים  – לא מדובר בבדיקה מלאה, כוללת, לא מדובר בתעודת ביטוח, וחותמת כשרות לגוף שאליו אנחנו מפנים את הלידים.

מדובר בהתרשמות שלנו מהגוף המסויים, אחרי שדיברנו איתו, קראנו את החומר, או (במקרים מסוימים) – לא נפנה לגורם שאנחנו  לא סומכים עליו, אבל אין בזה כדי להבטיח שמדובר בהשקעה טובה, ביועץ מצויין וכו’…

המידע באתר עלול להיות חסר, שגוי, בלתי עדכני או בלתי מותאם לצרכיו המיוחדים של כל אדם, ולכן הקורא/ גולש צריך להיוועץ באיש מקצוע בטרם ייעשה בתכנים ובמידע  שימוש. האתר ובעליו לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במידע, בתכנים, במחשבונים ובכל סוגי האינפורמציה במובן הרחב שנמצאים באתר.

הגלישה באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.

 

השימוש באתר

המשתמש יעשה שימוש באתר לצרכיו הבלעדיים בלבד ומתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, בהתאם לטופס לקבלת הצעה.

הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים, כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לגופים הפיננסים כהגדרתם לעיל.

הגופים הפיננסים יהיו רשאים לפנות למשתמש על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.
בחירת המשתמש בשירות פיננסי בהמשך להצעה שקיבל מגוף פיננסי בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר ו/או הגופים הפיננסיים שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

הצהרת פרטיות

החברה האתר ומנהליו, מודעים לחשיבות השמירה על פרטיותך.

הפרטים הנדרשים בטפסים הם הרלוונטיים לצורך מתן הצעה מתאימה לשירות המבוקש.

המידע שנמסר באמצעות טופס באתר, נשמר ומאובטח במחשבינו. המידע הרלוונטי יימסר, אך ורק לנותני השירות הרלוונטים לטופס שמילא המשתמש.
האתר עושה שימוש בקובצי “עוגיות” – מדובר בקבצים/ פיקסלים שעוקבים אחרי התנהגות הגלישה באתר , כאשר המטרה שלהם היא לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר וכן כדי לטייב ולהתאים אישית את אופן הצגת הפרסומות באתר ולשימושים פרסומיים נוספים.

זכויות יוצרים כל הדפים והתכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה/האתר ומנהליו , אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

אין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של כל צד שלישי המפרסם תכנים ומידעים באתר, בהתאם להסכמים שונים בין האתר לבינו.

הגבלת אחריות

  1. האתר, מפעילו, נציגיו, והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע, בתכנים (כל המידע והתככנים לרבות המדריכים), בשירותים, בתוכן הגולשים, ובהתקשרויות מול גופים מסחריים ושונים כתוצאה מהפניית טפסים דרך האתר.
  2. התכנים במובן הרחב – מידע שוטף, תכנים שוטפים, מדריכים, נתונים וכו’, שמפורטים באתר אינם מהווים, בשום מובן, יעוץ ו/או המלצה, ו/או מתן חוות דעת. הפועל, בהיסתמך על התכנים (במובן הרחב) פועל באחריותו הבלעדית בלבד.
  3. אין לראות בתכנים (במובן הרחב) באתר ייעוץ לרכוש, או למכור או להימנע מפעולה פיננסית מסוימת, לרבות פעולות בניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על התכנים (במובן הרחב) באתר, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.  יודגש כי אין לראות בתכנים ובמידע באתר תחליף לייעוץ (מסוגים שונים לרבות – ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני) שמתייחס לצרכים ולנתונים של כל אדם.
  4. האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו פועלים במידת האפשר כדי שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים, אולם ייתכן ויחולו טעויות; ליקויים; אי דיוק בתכנים ובמידע; פגמים בהעברתו לגולשים; המשתמש פוטר את האתר מפעילו, נציגיו והפועלים מטעמו, מכל אחריות וחבות שקשורה בכך.
  5.  האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו”ב; כן עשוי לכלול האתר תכנים ומידע של גופים אחרים. המשתמש באתר פוטר את האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים אלו, ולמידע זה.
  6. המידע והתכנים באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. האתר, מפעילו, נציגיו, עובדיו והפועלים מטעמו לא אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה.
  7. אין לראות במידע באתר ובתכניו סוג של המלצה לביצוע או לאי ביצוע פעילות בניירות ערך כלשהן. הכותבים באתר אינם יועצי השקעות ו/ או מנהלי תיקים מוסמכים. כל אחד צריך לקבוע ולנהל את השקעותיו בהתאם לפרופיל הסיכון הספציפי של המשקיע ובהתאם לייעוץ השקעות מקצועי שהוא מקבל!בעל האתר ו/או החברה במידע המתפרסם באתר, אין משום המלצה, הצעה, הכוונה ייעוץ או חוות דעת בקשר למתן כל שירות, ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ ובחינה מקצועית ופרטנית בהתאם לנתונים האישיים של כל משתמש. הנהלת האתר אינה אחראית בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירותי האתר ו/או הסתמכות על המידעים והתכנים הנמסרים באתר.
    האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. ליצירת קשר עימנו, אנא פנו בכתובת הדואר שלנו הינה rami@digitalrain.co.il<>